Deze privacyverklaring is erop gericht u te informeren over welke gegevens dit bedrijf verwerkt, met welk doel, hoe en hoe lang deze gegevens bewaard worden en met wie deze gegevens gedeeld worden. Tevens vindt u hier informatie over hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

Schrijfmeisje.com op naam van Giulia Califano – de Waal gevestigd te Weert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Persoonsgegevens

Schrijfmeisje verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik mogelijk van u verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op deze website
 • Internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Schrijfmeisje verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@schrijfmeisje.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Schrijfmeisje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het afhandelen van uw betaling.
 • Om contact met u op te nemen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Om te voldoen aan mijn eigen wettelijke verplichtingen, zoals het geval is bij gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.
 • Om spam te verminderen.

Hoe lang ik de persoonsgegevens bewaar

Schrijfmeisje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Uw voor- en achternaam en e-mailadres worden 24 maanden bewaard, zodat we indien nodig contact kunnen onderhouden. Na twee jaar van inactiviteit worden deze gegevens verwijderd.
 • Uw geslacht, leeftijd, IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser, apparaattype en activiteiten op, naar en vanaf deze website worden door Google Analytics 14 maanden bewaard om deze website te verbeteren.
 • Uw voor- en achternaam en adresgegevens worden 7 jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingwet.
 • Uw naam, e-mailadres en IP-adres die verstuurd zijn bij het achterlaten van een reactie worden bewaard zolang u deze reactie online wilt laten staan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Schrijfmeisje deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Schrijfmeisje blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Schrijfmeisje uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doe ik alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

 • Met Google Analytics deelt schrijfmeisje.com locatiegegevens, geslacht, leeftijd, activiteiten op deze website, de gebruikte internetbrowser en/of het apparaattype ter verbetering van deze website.
 • Hostingprovider OVH ontvangt indien u een reactie achterlaat of het contactformulier invult uw IP-adres en de gegevens die u zelf invult.
 • Uw naam- en adresgegevens worden opgeslagen in het boekhoudprogramma Jortt ten behoeve van mijn belastingaangifte.
 • Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Lees hier hoe uw gegevens worden verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schrijfmeisje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van u beschik in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@schrijfmeisje.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Schrijfmeisje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Schrijfmeisje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@schrijfmeisje.com of het contactformulier.

Cookiestatement

Schrijfmeisje.com gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Schrijfmeisje.com gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatst schrijfmeisje.com cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat ik op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan mijn website heb ik u al geïnformeerd over deze cookies en heb ik uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn tracking cookies van Google Analytics, maar ook tracking cookies voor bijvoorbeeld affiliatelinks in bepaalde artikelen, door advertenties en door sociale media plugins. Zie voor meer informatie over affiliatelinks en advertenties mijn disclaimer.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code “{ ‘anonymize_ip’: true }” is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP-masking) te garanderen.

In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Ik wijs u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics.

Laatste update: 21-09-2020